ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการามมีผลการประเมินการอ่านการเขียน(RT)ชั้นป.1 และผลการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนป3(NT)ปีการศึกษา2564 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,23:11   อ่าน 23 ครั้ง