คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่ https://www.utdone.net/directorutdone.html
คู่มือการบริหารงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 961.25 KB
คู่มืองานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.1 KB
คู่มือบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดอรัญญิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.72 KB
คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.87 KB
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB