ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
หมู่ที่ 4 ถนนอินใจมี บ้านหนองคำฮ้อย   ตำบลท่าเสา  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 055-411556 เบอร์โทรสาร 055-411556
Email : niphatta2013@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน