กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่ https://www.utdone.net/lawutd1.html
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พระราชบัญญิติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พระราชบัญญิติการศึกษาภาคบังคับ 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พระราชบัญญิติคุ้มครองเด็ก 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง14
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง15
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง16
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง17
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง18
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.29 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง20
https://drive.google.com/file/d/1i_dO4fEy2ZjtApsAA95sK1y01Y6xT_yf/view?usp=sharing
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง22
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง23
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
กฎหมายอื่นๆ1.ตรวจเงินแผ่นดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
กฎหมายอื่นๆ2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง27
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.44 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง28
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.44 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง29
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.48 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง30
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.51 KB