ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดอรัญญิการามเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning (โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น) และอบรมภาษาอังกฤษCEFR
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,23:11   อ่าน 14 ครั้ง