ข่าวประชาสัมพันธ์
20 สิงหาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ มอบหมายให้คุณครูกชกร ใสแจ่ม ได้พาเด็กหญิงเมษ สีวิหัสไทย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติดและภัยทางสังคม ประจำปี 2565 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพป.อต เขต 1#ห้องคัทลี
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,01:22   อ่าน 46 ครั้ง