ข่าวประชาสัมพันธ์
18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แบบActive. Learning ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรม 12 ฐานการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,01:21   อ่าน 38 ครั้ง