ภาพกิจกรรม
5 กันยายน 2565 กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนป.4-6 โรงเรียนวัดอรัญญิการามในโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,12:48   อ่าน 25 ครั้ง