ผู้บริหาร

นายณัฐเชวง รักพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/05/2016
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 496966
Page Views 576231
ข้อมูลsmssโรงเรียนประชารัฐ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
facebookโรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ข่อยสูง ตรอน
2 โรงเรียนศรีอุทิศ ข่อยสูง ตรอน
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง ตรอน
4 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ข่อยสูง ตรอน 055815285
5 โรงเรียนบ้านเหล่า น้ำอ่าง ตรอน 055454040
6 โรงเรียนบ้านไชยมงคล น้ำอ่าง ตรอน
7 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง น้ำอ่าง ตรอน 055454179
8 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา บ้านแก่ง ตรอน
9 โรงเรียนบ้านชําทอง บ้านแก่ง ตรอน
10 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี บ้านแก่ง ตรอน 055-825-585
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน
12 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) บ้านแก่ง ตรอน
13 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน
14 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) วังแดง ตรอน
15 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) วังแดง ตรอน
16 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดง ตรอน
17 โรงเรียนบ้านหัวดาน วังแดง ตรอน
18 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังแดง ตรอน
19 โรงเรียนบ้านท่าอวน วังแดง ตรอน
20 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วังแดง ตรอน
21 โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง หาดสองแคว ตรอน
22 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน 055496004
23 โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) หาดสองแคว ตรอน
24 โรงเรียนบ้านหนองหิน น้ำพี้ ทองแสนขัน
25 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 น้ำพี้ ทองแสนขัน
26 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก น้ำพี้ ทองแสนขัน
27 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง ทองแสนขัน 0898573237
28 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง ทองแสนขัน
29 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บ่อทอง ทองแสนขัน
30 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง ทองแสนขัน
31 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ บ่อทอง ทองแสนขัน
32 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง ทองแสนขัน
33 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน 055-418028
34 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น บ่อทอง ทองแสนขัน
35 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ ป่าคาย ทองแสนขัน
36 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ ป่าคาย ทองแสนขัน
37 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย ป่าคาย ทองแสนขัน
38 โรงเรียนบ้านนาลับแลง ป่าคาย ทองแสนขัน
39 โรงเรียนบ้านเขาสัก ผักขวง ทองแสนขัน
40 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ผักขวง ทองแสนขัน
41 โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ ผักขวง ทองแสนขัน
42 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง ทองแสนขัน
43 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน 08 1886 7140
44 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง ทองแสนขัน
45 โรงเรียนบ้านกองโค คอรุม พิชัย
46 โรงเรียนบ้านปากคลอง คอรุม พิชัย
47 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว คอรุม พิชัย
48 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย คอรุม พิชัย
49 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ คอรุม พิชัย
50 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน คอรุม พิชัย
51 โรงเรียนวัดดอกไม้ ท่ามะเฟือง พิชัย
52 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ท่ามะเฟือง พิชัย
53 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ท่ามะเฟือง พิชัย
54 โรงเรียนบ้านชําสอง ท่าสัก พิชัย
55 โรงเรียนบ้านชําตก ท่าสัก พิชัย
56 โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง ท่าสัก พิชัย
57 โรงเรียนบ้านท่าสัก ท่าสัก พิชัย
58 โรงเรียนบ้านท่าสัก สาขาบ้านเต่าไหใต้ (รอยุบเลิก) ท่าสัก พิชัย
59 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ท่าสัก พิชัย
60 โรงเรียนบ้านนาคะนึง นายาง พิชัย
61 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง พิชัย
62 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง พิชัย
63 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง พิชัย
64 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง พิชัย 0-5582-2328
65 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน พิชัย 055823125
66 โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน พิชัย
67 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน พิชัย
68 โรงเรียนดาราพิทยาคม บ้านดารา พิชัย
69 โรงเรียนบ้านวังสําโม บ้านดารา พิชัย
70 โรงเรียนบ้านดารา บ้านดารา พิชัย
71 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านดารา พิชัย
72 โรงเรียนบ้านวังสะโม บ้านดารา พิชัย
73 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 บ้านหม้อ พิชัย
74 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ บ้านหม้อ พิชัย
75 โรงเรียนบ้านดอนโพ บ้านหม้อ พิชัย
76 โรงเรียนวัดโรงม้า บ้านหม้อ พิชัย
77 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน บ้านโคน พิชัย
78 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม บ้านโคน พิชัย
79 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สาขาวัดหาดกําแพง (รอยุบเลิก) บ้านโคน พิชัย
80 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว บ้านโคน พิชัย
81 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พญาแมน พิชัย
82 โรงเรียนบ้านขอม พญาแมน พิชัย
83 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พญาแมน พิชัย
84 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พญาแมน พิชัย
85 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พญาแมน พิชัย 055455085
86 โรงเรียนบ้านในเมือง ในเมือง พิชัย
87 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ในเมือง พิชัย
88 โรงเรียนบ้านหัวค่าย ในเมือง พิชัย
89 โรงเรียนจรัสศิลป์ ในเมือง พิชัย
90 โรงเรียนบ้านคลองกะชี ในเมือง พิชัย
91 โรงเรียนบ้านคลองละวาน ในเมือง พิชัย
92 โรงเรียนพิชัย ในเมือง พิชัย
93 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย
94 โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย พิชัย
95 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย พิชัย
96 โรงเรียนวัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ (รอยุบเลิก) ไร่อ้อย พิชัย
97 โรงเรียนไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย
98 โรงเรียนบ้านดินแดง ไร่อ้อย พิชัย
99 โรงเรียนวัดห้องสูง ชัยจุมพล ลับแล
100 โรงเรียนวัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล
101 โรงเรียนวัดน้ำใส ชัยจุมพล ลับแล
102 โรงเรียนด่านแม่คํามัน ด่านแม่คำมัน ลับแล
103 โรงเรียนด่านแม่คำมัน สาขาบ้านห้วยช้าง (รอยุบเลิก) ด่านแม่คำมัน ลับแล
104 โรงเรียนบ้านชําผักหนาม ด่านแม่คำมัน ลับแล
105 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน ลับแล
106 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล
107 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ทุ่งยั้ง ลับแล
108 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ลับแล
109 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล
110 โรงเรียนบ้านหัวดุม ทุ่งยั้ง ลับแล
111 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน ทุ่งยั้ง ลับแล
112 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น ทุ่งยั้ง ลับแล
113 โรงเรียนนานกกก นานกกก ลับแล
114 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล
115 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) ฝายหลวง ลับแล
116 โรงเรียนวัดเจดีย์ ฝายหลวง ลับแล
117 โรงเรียนวัดดอนสัก ฝายหลวง ลับแล
118 โรงเรียนวัดใหม่ ฝายหลวง ลับแล
119 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ฝายหลวง ลับแล
120 โรงเรียนชุมชนหัวดง แม่พูล ลับแล
121 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ แม่พูล ลับแล
122 โรงเรียนดอนแก้ว แม่พูล ลับแล
123 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ไผ่ล้อม ลับแล
124 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ไผ่ล้อม ลับแล
125 โรงเรียนวัดสว่าง ไผ่ล้อม ลับแล
126 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ลับแล
127 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล
128 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์
129 โรงเรียนบ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์
130 โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
131 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
132 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
133 โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
134 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
135 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
136 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
137 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
138 โรงเรียนวัดศรีธาราม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
139 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
140 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
141 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์
142 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์
143 โรงเรียนหวัวเฉียว ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 055411758
144 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัย ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
145 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
146 โรงเรียนพัฒนศึกษา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
147 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
148 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
149 โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
150 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
151 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
152 โรงเรียนภราดรนุสรณ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
153 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ 055-411556
154 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
155 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
156 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
157 โรงเรียนวัดดอย ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
158 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
159 โรงเรียนชายเขาวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
160 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
161 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
162 โรงเรียนวัดคุ้งยาง บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
163 โรงเรียนสามัคยาราม บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
164 โรงเรียนราษฎร์อํานวย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
165 โรงเรียนราษฎร์ดําริ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
166 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
167 โรงเรียนปางต้นผึ้ง บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
168 โรงเรียนวัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
169 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สาขาหนองน้ำเขียว บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
170 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
171 โรงเรียนประชาชนอุทิศ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
172 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
173 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 055-412298
174 โรงเรียนวัดคุ้งวารี บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
175 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
176 โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
177 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
178 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
179 โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
180 โรงเรียนหนองบัววิทยา ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
181 โรงเรียนวัดผาจักร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
182 โรงเรียนวัดพระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
183 โรงเรียนวัดคลองนาพง สาขาวัดผาจุก (รอยุบเลิก) ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
184 โรงเรียนวัดวังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
185 โรงเรียนวัดคลองนาพง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
186 โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
187 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
188 โรงเรียนเจริญวิทยา วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
189 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
190 โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
191 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
192 โรงเรียนสามัคคีวิทยา วังดิน เมืองอุตรดิตถ์
193 โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ 055-819080
194 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ วังดิน เมืองอุตรดิตถ์
195 โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
196 โรงเรียนบ้านดงช้างดี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
197 โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
198 โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
199 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
200 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
201 โรงเรียนนาน้อยวิทยา หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
202 โรงเรียนบ้านวังแดง หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
203 โรงเรียนวัดช่องลม หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
204 โรงเรียนวัดดอยแก้ว แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์
205 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์